Agenda pagina

Beste lezers,

We realiseerden ons dat een heuse agenda pagina ontbrak aan onze site. Een pagina dat een weergave geeft van de planning voor de komende maanden. Daarom hebben we deze pagina per vandaag toegevoegd aan onze website.

Het is bedoeling dat op deze pagina alle activiteiten terug te vinden waaraan de judovereniging en haar leden kunnen deelnemen. Natuurlijk geldt ook hier “onder de geldende voorwaarden van het landelijk coronabeleid”.

We doen ons best om een duidelijk en informatief overzicht te geven. Hierbij streven we naar een toenemende verbetering en detaillering! Voor tips en opmerkingen zijn wij jullie natuurlijk altijd dankbaar.

We wensen iedereen een prettige planning!