Opgelegde pauze


Beste judoka’s, ouders en verzorgers, 

In de judosport vecht je door tot de scheidsrechter je stevig aanmaant dat je de strijd kunt staken omdat het zakje reeds gegooid is. Het is dan ook een grote teleurstelling dat het zakje vroegtijdig de tatami heeft gevonden. We hadden nu juist zoveel zin om onze plannen voor dit seizoen uit te voeren..

Op grond van de huidige regelgeving zijn we genoodzaakt om ALLE trainingen en toernooien per direct af te gelasten. Kort gezegd worden tot in ieder geval 19 december geen judotrainingen gegeven. 

Via de email, whatsapp groep, facebook en website houden we iedereen op de hoogte over de situatie rondom de judoclub. Daarnaast staan bestuur en trainers natuurlijk te allen tijde voor informatie voor u klaar.

We betreuren het zeer deze boodschap te moeten verspreiden en wensen iedereen veel geluk en gezondheid toe in deze lastige tijd.

Trainers en Bestuur van To-Zai

Agenda pagina

Beste lezers,

We realiseerden ons dat een heuse agenda pagina ontbrak aan onze site. Een pagina dat een weergave geeft van de planning voor de komende maanden. Daarom hebben we deze pagina per vandaag toegevoegd aan onze website.

Het is bedoeling dat op deze pagina alle activiteiten terug te vinden waaraan de judovereniging en haar leden kunnen deelnemen. Natuurlijk geldt ook hier “onder de geldende voorwaarden van het landelijk coronabeleid”.

We doen ons best om een duidelijk en informatief overzicht te geven. Hierbij streven we naar een toenemende verbetering en detaillering! Voor tips en opmerkingen zijn wij jullie natuurlijk altijd dankbaar.

We wensen iedereen een prettige planning!