Ingepaste judotrainingen!

Een lichtpuntje

Beste judoka’s, ouders en verzorgers, 

Het doet ons deugd dat wij u op zo korte termijn reeds een lichtpuntje kunnen verschaffen! Want op grond van de huidige regels en met in achtname van de verschillende voorwaardes van de overheid zijn we in staat om onze judoka’s op de komende 3 zaterdagen een judotraining aan te bieden!

We trainen de komende 3 zaterdagen 4, 11 en 18 december in de gymzaal van Margraten. We hanteren hierbij de volgende groepsindelingen:
13-14:00 – de jeugd tot 10 jaar (alle 1ste groepen uit Margraten, St. Geertruid en
                 Berg en Terblijt)
14-15:00 – de jeugd van 10 tot 14 jaar
15-16:00 – 14+, de bruine banden uit de groepen 13-15uur en de senioren.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan de deelname verbonden:
1. je bent gezond en hebt geen last van Corona symptomen;
2. blijf thuis als je huisgenoten Corona hebben of last hebben van Corona symptomen;
3. kom met schone handen en kleding naar de training;
4. ben je ouder dan 12 jaar, dan ben je in het bezit van een geldige QR-code;
5. buiten de judomat dragen de deelnemers ouder dan 12 jaar een mondkapje;
6. buiten de judomat respecteren de deelnemers ouder dan 12 jaar de afstand van 1,5mtr
    onderling;
7. publiek is helaas niet toegestaan.

Voor deelname vragen we je om een aanmelding tav secretaris@to-zai.nl uiterlijk op vrijdag 3 december a.s. vóór 18:00uur. Vermeld in je aanmelding je naam, de leeftijd en het trainingsuur en -trainingsdag. Zo kunnen we de vereiste presentielijst opstellen.

We zijn trots dat we samen op deze korte termijn deze trainingen van de grond hebben gekregen, kijken uit naar een grote opkomst en wensen iedereen veel plezier bij de trainingen.

Trainers en Bestuur van To-Zai

Opgelegde pauze


Beste judoka’s, ouders en verzorgers, 

In de judosport vecht je door tot de scheidsrechter je stevig aanmaant dat je de strijd kunt staken omdat het zakje reeds gegooid is. Het is dan ook een grote teleurstelling dat het zakje vroegtijdig de tatami heeft gevonden. We hadden nu juist zoveel zin om onze plannen voor dit seizoen uit te voeren..

Op grond van de huidige regelgeving zijn we genoodzaakt om ALLE trainingen en toernooien per direct af te gelasten. Kort gezegd worden tot in ieder geval 19 december geen judotrainingen gegeven. 

Via de email, whatsapp groep, facebook en website houden we iedereen op de hoogte over de situatie rondom de judoclub. Daarnaast staan bestuur en trainers natuurlijk te allen tijde voor informatie voor u klaar.

We betreuren het zeer deze boodschap te moeten verspreiden en wensen iedereen veel geluk en gezondheid toe in deze lastige tijd.

Trainers en Bestuur van To-Zai

Agenda pagina

Beste lezers,

We realiseerden ons dat een heuse agenda pagina ontbrak aan onze site. Een pagina dat een weergave geeft van de planning voor de komende maanden. Daarom hebben we deze pagina per vandaag toegevoegd aan onze website.

Het is bedoeling dat op deze pagina alle activiteiten terug te vinden waaraan de judovereniging en haar leden kunnen deelnemen. Natuurlijk geldt ook hier “onder de geldende voorwaarden van het landelijk coronabeleid”.

We doen ons best om een duidelijk en informatief overzicht te geven. Hierbij streven we naar een toenemende verbetering en detaillering! Voor tips en opmerkingen zijn wij jullie natuurlijk altijd dankbaar.

We wensen iedereen een prettige planning!