Historie

In de 60-tiger jaren werd in Margraten en omstreken veel georganiseerd voor de jongere en oudere jeugd. Als trefcentrum voor de jeugd werd de jongeren sociëteit ‘Dracula’ opgericht. Dracula organiseerde veel evenementen en richtte diverse verenigingen op, waaronder ook in 1970 Judoclub Dracula.

De initiatiefnemer was de drijvende kracht achter de jongeren sociëteit, Stef Conjarts. Hij had contacten met Judomeester Twain Engelbert, die als meester reeds les gaf in Maastricht en Houthem. Er werd toen nog getraind in het clubhuis van de jongeren organisatie Happy Home. Al gauw groeide de judoclub boven de 50 leden en werd de judoruimte te klein. Toen in Margraten in 1976 een gymzaal gerealiseerd werd was het een logische stap dat de judovereniging daar naartoe ging. Hierdoor kon het ledental groeien tot over de 100 judoka’s. De groep leden werd te groot voor enig trainer Twain Engelbert en daarom assisteerde een van zijn leerlingen, Frans Braken, bij de lessen op vrijdagavond. Tot 1981 vormden deze 3 mensen de vaste kern op en naast de judomat. Voor de professionelere aanpak van de vereniging werd in datzelfde jaar besloten een bestuur in te stellen.

In die jaren organiseerde Judoclub Dracula jaarlijks een groot internationaal toernooi, met deelnames uit België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Van 1978 tot 1995 kon genoot Dracula jaarlijks van de drommen internationale judoka’s die met elkaar wedijverden op de Tatami. Tegenwoordig, door de vele regels en een strengere toelating van de toernooien is het nagenoeg onmogelijk om een dergelijk toernooi nog te organiseren.

Door de vele veranderingen in de organisatie van de jongeren sociëteit, waarvan judoclub Dracula nog altijd deel uitmaakte, was er geen binding meer met deze organisatie. De Judoclub streefde naar zelfstandigheid en in 1986 splitste de Judoclub zich af. Initiatiefnemers waren Twain Fissette, Jo Brouwers en Erik Klaessens. De club veranderde haar naam in Judoclub To-Zai, dat betekent van oost naar west. De achterliggende gedachte is dat judo in Japan (oosten) ontstaan is en naar het Margraten (westen) is gebracht. En onder deze naam is de Margraatse judoclub nog steeds spring levend.

Vóór 1977 werkte judoclub Dracula onder geen enkele overkoepelende judo organisatie. Wel was er een nauwe samenwerking met de NJJA. In 1977 werd er door diverse Limburgse clubs een judo organisatie opgericht “Budosport Zuid Nederland”. Deze organisatie ging in 1987 over in de officiële JBN. Judoclub To-Zai is lid van de JBN.